Bijlagen

Dynamische prioriteitenlijst (DPL)

Deze Bestuursrapportage bevat alleen autonome voorstellen, oftewel bijstellingen van budgetten. In de begroting 2023 wordt er weer een afweging gemaakt van de bestuurlijke voorstellen. Hiervoor is de DPL gepresenteerd in de Kadernota 2023.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49