Bijlagen

Totaaloverzicht wijzigingen

In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen uit deze BERAP 2022-I zichtbaar. Alle wijzigingen beschouwen we als autonoom. We beschouwen ze als bijstellingen van budgetten en geen bestuurlijke keuzes .

Nr

Omschrijving

Thema

Taakveld

Incidenteel 

Structureel 

Wijzigingen BERAP 2022-I

Voordeel 

Nadeel

Voordeel

Nadeel

Thema 1

1

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

1

0.2

55.000

2

Inkomstenderving gemeenten 2020 

1

0.2

26.000

3

Begrotingswijziging Emco

1

6.4

7.000

4

Wmo woonvoorzieningen

1

6.6

50.000

5

Wmo huishoudelijke hulp 

1

6.71

200.000

6

Meerkosten Wmo

1

6.71

39.000

7

Compensatie salariskosten Wmo

1

6.71

56.000

8

Meerkosten en cruciale zorg jeugdhulp

1

6.72

60.000

9

Woonplaatsbeginsel jeugdhulp

1

6.72

p.m.

10

Compensatie salariskosten jeugdhulp

1

6.72

56.000

11

Vrijval algemene reserve GGD

1

7.1

18.000

Subtotaal thema 1

25.000

430.000

0

112.000

Thema 2

12

Wandelknooppuntennetwerk onderhoud

2

3.4

11.000

13

Vrijval restantgelden wandelknooppuntennetwerk

2

3.4

95.000

Subtotaal thema 2

95.000

0

0

11.000

Thema 3 

14

Uitbreiding formatie griffie

3

0.1

65.000

15

Lokaal cultuuraanbod

3

5.3

47.000

16

Begrotingswijziging RUD

3

7.4

48.500

17

Additionele taken RUD

3

7.4

70.000

Subtotaal thema 3

0

165.500

0

65.000

Thema 4

18

Begrotingswijziging 2022 VRD 

4

1.1

12.600

19

Meerkosten Esdal College 

4

4.3

p.m.

20

Hogere kosten sportpark Odoorn

4

5.2

p.m.

21

Groenonderhoud Emco en Wedeka

4

5.7

34.000

22

Project invoering Wet Kwaliteitsborging (WKB)

4

8.1

p.m.

23

Programmamanager wonen

4

8.3

p.m.

24

Opvang Oekraïense vluchtelingen

4

8.3

p.m.

Subtotaal thema 4

0

46.600

0

0

Thema 5

25

Communicatiemiddelen raad

5

0.4

25.000

26

Voorbereidingskosten huisvesting gemeentehuis

5

0.4

p.m.

27

Versterking dienstverlening incidenteel

5

0.4

151.000

28

Versterking dienstverlening structureel 

5

0.4

109.000

29

Uitbreiding IMOP

5

0.4

p.m.

p.m.

30

Dividend BNG

5

0.5

46.000

31

Decembercirculaire gemeentefonds incidenteel

5

0.7

55.000

32

Decembercirculaire gemeentefonds structureel

5

0.7

221.000

33

Kapitaallasten

5

0.8

300.000

34

Decembercirculaire gemeentefonds uit NUW

5

0.10

323.000

Subtotaal thema 5

678.000

197.000

221.000

134.000

Totaal

798.000

839.100

221.000

322.000

Effect op knop 1 saldo begroting

101.000

Effect op knop 2 budget beleidsintensivering

41.100

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49