Bijlagen

Administratieve wijzigingen

We lichten de administratieve wijzigingen toe die sinds de begroting 2022 hebben plaatsgevonden. Deze wijzigingen hebben geen effect op de algemene middelen.

De volgende administratieve wijzigingen zijn verwerkt sinds de Begroting 2022:
1. Aanleggen investering en projectnummers uit de begroting 2022;
2. Administratieve wijzigingen Sociaal Domein;
3. Administratieve wijziging bedrijfsvoering;
4. Administratieve wijziging budgetten groen.

Hieronder de effecten van deze wijzigingen op de taakvelden.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49