Home

Algemeen

Hieronder geven we de recapitulatie van baten en lasten weer. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee. Dit zijn de taakvelden 0.5 t/m 0.10.

THEMA'S / TAAKVELDEN

Lasten

Baten

Saldo

Thema 1 Onze inwoners

   39.673.842

    8.929.943

   -30.743.899

Thema 2 Onze economie

       484.725

    1.766.634

      1.281.909

Thema 3 Onze toekomst

    4.280.681

       320.358

    -3.960.323

Thema 4 Onze leefomgeving

   20.131.782

    7.476.300

   -12.655.481

Totaal thema's

 64.571.029

 18.493.235

 -46.077.794

Treasury (0.5)

       718.105

       899.169

        181.063

OZB woningen (0.61)

         53.077

    4.947.510

      4.894.433

OZB niet-woningen (0.62)

         56.550

    1.587.575

      1.531.025

Belastingen overig (0.64)

       219.091

                -

       -219.091

Algmene uitkering gemeentefonds (0.7)

       175.699

   49.612.125

    49.436.426

Totaal algemene dekkingsmiddelen

    1.222.522

 57.046.379

   55.823.856

Overhead (0.4)

    9.675.433

       100.167

    -9.575.266

Algemene lasten, baten (0.8)

      -166.572

       -50.000

        116.572

Vennootschapsbelasting (0.9)

                  -

Beleidsintensivering (0.8)

       254.211

       -254.211

Calamiteiten, onvoorzien (0.8)

         50.000

         -50.000

Saldo van baten en lasten

 75.606.623

 75.589.781

         -16.843

Mutaties reserves (0.10)

    1.146.453

    1.107.126

         -39.327

Resultaat

 76.753.076

 76.696.906

         -56.170

Zichtbaar is een negatief saldo van de begroting van € 56.170. Dit is knop 1. Budget beleidsintensivering is knop 2 en bevat na de mutaties uit deze rapportage nog € 254.211.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49