Bijlagen

Voortgang investeringskredieten

Op dit moment zijn er weinig bijzonderheden te melden over de investeringen in 2022. Het beeld is op dit moment nog vertekend omdat we nog vroeg in het jaar zitten en veel investeringen nog niet zijn uitgeput. In BERAP 2022-II stellen we een overzicht op van de uitputting van de investeringen.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49