Onze toekomst

Wat mag het kosten?

Wijzigingen BERAP 2022-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. Deze BERAP bevat alleen autonome mutaties.

0.1 Uitbreiding formatie griffie
In 2021 is besloten om de griffie op een andere wijze in te richten. Een van de consequenties is de uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. De totale kosten bedragen structureel € 65.000.
Financieel effect: € 65.000 structureel nadelig

5.3 Lokaal cultuuraanbod
We ontvangen € 47.000 uit de Decembercirculaire 2021 voor het in stand houden van de lokale en regionale cultuur. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor cultuur.
Financieel effect: € 47.000 budgettair neutraal

7.4 Begrotingswijziging RUD
De begroting van de Rijksuitvoeringsdienst (RUD) is uitgebreid met taken op het gebied van Omgevingsveiligheid en er wordt een bijdrage gevraagd voor aanvullende kosten.
Financieel effect: € 48.500 incidenteel nadelig

7.4 Additionele taken RUD
De gemeente koopt additionele diensten in bij de RUD die niet standaard in de begroting zijn opgenomen. Het betreft complexe VTH taken en overige opdrachten.
Financieel effect: € 70.000 incidenteel nadelig

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49