Onze economie

Wat mag het kosten?

Wijzigingen BERAP 2022-I

In deze sectie komen de wijzigingen per thema aan bod. Deze BERAP bevat alleen autonome mutaties.

3.4 Wandelknooppuntennetwerk onderhoud
Het wandelknooppuntennetwerk is inmiddels gerealiseerd. Nu is er een bedrag nodig voor jaarlijks onderhoud dat het Recreatieschap Drenthe voor ons uitvoert. Dit is begroot op structureel € 11.000.
Financieel effect: € 11.000 structureel nadelig

3.4 Vrijval restantgelden wandelknooppuntennetwerk
In het najaar van 2021 is het wandelknooppuntennetwerk opgeleverd. Initieel was er totaal € 220.000 voor begroot. Nu is er nog € 95.000 over. Dit restant storten we terug in de algemene middelen.
Financieel effect: € 95.000 incidenteel voordelig

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2022 15:46:55 met de export van 09/28/2022 12:46:49